Test

Upp

Mer om vår kristna profil

De konkreta konfessionella inslagen som vi enligt 1 kap. 7 § skollagen får ha inom ramen för utbildningen, ser ut enligt nedan.

Förskolan

Den kristna profilen på förskolan innebär att vi har en samling varje fredag där vi berättar olika bibelberättelser, uppmärksammar de kristna högtiderna, ber bordsbön och förmedlar värderingar som alla människors lika värde, solidaritet med dem som behöver stöd samt jämställdhet.

Skolan

Den kristna profilen på skolan innebär att vi har en morgonsamling varje morgon i varje klass, innan lektionerna börjar, där det ges möjlighet till konfessionella inslag, såsom bibelläsning, läsning från en andaktsbok, bön, eller personliga berättelser.

Vi har även ett profilämne – kristen etik från åk 4, som är en fördjupning i religionsämnet och innefattar samtal om etiska frågor utifrån den kristna värdegrunden. Detta ämne är icke-konfessionellt.

Frivillighet

Alla konfessionella inslag ovan är frivilliga och ryms inom utbildningens ram (man kan delta aktivt/passivt eller välja en alternativ ickekonfessionell aktivitet). All undervisning är icke-konfessionell.