Test

Upp
Image Alt
Årskurs 6-9

Årskurs 6-9

Källskolan 6-9 är beläget i en tegelbyggnad på Skolvägen 20E. Här huserar alltså mellanstadiets åk 6 och högstadiets åk 7-9. Vi har en klass per årskurs, med max 25-26 elever i varje klass (i nuläget är de flesta klasser mindre än så).

Varje klass har ett hemklassrum och har två huvudansvariga mentorer, som håller i veckans klassamling, samt utvecklingssamtalen. Varje klass har utöver detta olika ämneslärare, som ansvarar för undervisningen. Elever i behov av stöd, kan få det på varierande sätt – antingen genom mindre grupp i t.ex. matematik eller genom att vistas i en mer anpassad lärmiljö (Studion) under vissa undervisningspass, eller få stöd i klassrummet av resurspedagog/speciallärare.

Den teoretiska ämnesundervisningen sker i huvudsak i hemklassrummen. Idrottsundervisningen sker i Kungshallen och Upplands-Brogymnasiets idrottshall eller utomhus, beroende på årstid och väder. Slöjd- och musikundervisning har vi egna lokaler för i byggnader i närheten. Laborationer i NO/Tk, hemkunskapens matlagning och vissa bildlektioner har vi i matsalen, utanför lunchtid.

Två eftermiddagar i veckan har vi eftermiddagsskola med läxhjälp och möjlighet till omprov och mer stöd. Behöriga lärare ansvarar för dessa pass.
Lärarna i åk 6-9 har ett gemensamt arbetslag som samarbetar kring allt som rör det praktiska och det pedagogiska arbetet. Där kommer man bl.a. överens om gemensamma rutiner som gäller för alla i huset.

Våra lärare är erfarna och arbetar med varierade metoder för att få eleverna att lyckas. I varje klass arbetar man gemensamt för att skapa en god arbetsmiljö, tillsammans med sina mentorer.

Ibland har hela Källskolan 6-9 temadagar eller temaveckor. Samarbete förekommer även med Källskolan F-5 med bl.a. fadderklassaktiviteter, vinterfriluftsdag och Källskolespelen.